Dezinfekcija i čišćenje instrumenata i opreme

Broj poseta

685741
Danas
Juče
Ove sedmice
Predhodne sedmice
Ovog meseca
Predhodnog meseca
Ukupno
282
706
1881
681946
6421
9357
685741

Instruton E

Enzimski deterdžent za čišćenje medicinskih instrumenata i opreme. KONCENTRAT!

• Radni rastvor je aktivan 1 dan (promena se vrši i ranije, kada naslage prekriju dno posude)!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Radni rastvor se može zagrevati do maksimalno 40°C, radi poboljšanja efekta čišćenja!
• Instruton E samodejstvujući otklanja organske materije: čišćenje se vrši potapanjem!
• Kod jačeg zaprljanja povećati koncentraciju i/ili kontaktno vreme!
• Instruton E se može koristitit manuelno, u ultrasoničnim kadama ili mašinama!
• Instruton E je kompatibilan sa svim ANTISEPTICA dezificijensima za instrumente (npr. Combi Instruments-N, Triacid N, itd.)!
• Isprati instrumente nakon vađenja iz radnog rastvora!
• Instruton E je biodegradibilan! Iskorišćeni radni rastvor ispušta se u slivnik uz ispiranje vodom.
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!
• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara!

Joomla Templates by Joomla51.com