Broj poseta

708984
Danas
Juče
Ove sedmice
Predhodne sedmice
Ovog meseca
Predhodnog meseca
Ukupno
146
1165
6216
700245
7046
12264
708984

DEZINFEKCIJA POVRŠINA

Pre primene novog dezinfekcionog sredstva sve površine obavezno oprati čistom vodom i tek kada se osuše primeniti novo dezinfekciono sredstvo.Pre dezinfekcije površine obavezno prethodno očistiti od mehaničkih i fizičkih nečistoća !
Dezinfekcija površina se vrši prebrisavanjem ili ribanjem.
Uvek nositi zaštitne rukavice!!!
Za primenu radnog rastvora uvek koristiti samo mlaku vodu !!!
Alkohol je dezinficijens sa najbržim delovanjem.Zbog toga se alkohol i dezinficijensi na bazi alkohola koriste za brzu dezinfekciju.Ne smeju se koristiti za dezinfekciju električne opereme koja se greje (svetla na radnom stolu....). Pleksiglas se ne može dezinfikovati alkoholom – ošteti se

Sredstvo: DESCOCID-N
Bezaldehidni dezinficijens i deterdžent.
Testiran prema EN 1276, EN 1650, EN 13697 (VAH certifikati).
Radni rastvor je stabilan 28 dana, a kada se uprlja nije aktivan !!!
Dezinficijens širokog spektra delovanja i visokog nivoa, sinergističkog antimikrobnog delovanja mravlje kiseline i dve kvarterne amonijumske soli, sa odličnim osobinama čišćenja.Deluje aktivni kiseonik iz organske kiseline
Aldehidi, posebno formaldehid, nadražuju kožu i sluznice i mogu izazvati alergije.Imaju svojstvo vezivanja proteina, odnosno proteini se u njihovoj prisutnosti denaturišu (menjaju), što prouzrokuje njihovo prianjanje na površine.Zato se sve manje i manje koriste kao dezinficijensi.
INDIKACIJE: Dezinfekcija širokog spektra i čišćenje površina, opreme i pribora, naročito medicinskih proizvoda, te drugih površina i predmeta.
SASTAV: 100 g rastvora sadrži:13,2 benzalkonij-hlorida, 6,0 g didecil-dimetil-amonij-hlorida, 4,5g mravlje kiseline

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I EFIKASNOST:
- Antimikrobno delovanje širokog spektra, naročito na rezistentne gram-negativne bakterije (M.tuberculosis), viruse s ovojnicom, (HBV) i gljive. - Prikladan za dezinfekciju i čišćenje u prostorima visokog rizika. - Ima vrlo dobra deterdžentna svojstva, te sposobnost vlaženja i penetracije u površine
- Kompatibilan s tvrdim vodama za razređivanje
- Aktivan u niskim koncentracijama (od 0,25 %) i zato vrlo ekonomičan
- Deluje i u prisustvu organskih supstanci, npr. krvi i proteina, te na prljavim površinama
- Niske toksičnosti, proizvod izbora za dezinfekciju i čišćenje u prostorima za pripremanje hrane
- Značajna biorazgradljivost i ekološka prihvatljivost

1 litra radnog rastvora dovoljna je za 20m2 površina
Radni rastvor je aktivan: dok se ne zaprlja ili 24 časa
Upotrebljava se za dezinfekciju podova, stolova, kreveta, kvaka
Istovremeno dezinfikuje i čisti
Biorazgradiv je – ekološko sredstvo

Spektar dejstva:
baktericid
tuberkulocid
fungicid
inaktivira viruse (HBV, HIV, H5N1, Noro, Rota)

MESTO PRIMENE: inventar, stolovi i podovi, kreveti i oprema u medicinskim
prostorima visokog rizika; zbog niske toksičnosti i odličnih svojstava pranja prikladan je za dezinfekciju i pranje u istom postupku u prostorima za pripremanje hrane i u prehrambenoj, kao i u farmaceutskoj industriji.
Pogodan je za sve vodootporne površine.
HBV- 1% -15 min (0,5% 2 sata), HCV- 0,25% -15 min, noro -1%- 60 min, rota- 1% -1 min, HSV (herpes)- 0,25% -15 min, bakterije, uklj. M. Tb- 2 % -15 min
Fiksne površine se prebrišu radnim rastvorom, a pribor i inventar se mogu potopiti u radni rastvor Descocid-N. Može se upotrebljavati i iz boce s raspršivačem.

Sredstvo: BIGUACID S
Koncentrat – bez aldehida za čišćenje i dezinfekciju različitih površina sa kratkim kontaktnim vremenom i malom koncentracijom
Isto kao i Descocid-N, ali je sredstvo efikasnije, koncentrovanije i samim tim jeftinije.
Upotreba:
za bolnice – hirurške sale
Koristi se za brzu dezinfekciju
Kontaktno vreme – 1 sat
Sertifikovan je za akrilno staklo – solariumi !!!
Za inkubatore !!!
Upotreba: Razrediti koncentrat sa vodom - napraviti 1% rastvor (ručno doziranje: 1% ≙ 10 ml u oko 1 l vode).
Nanosi se razblažen na površinu - potrebno je obezbediti da površina bude potpuno navlažena - ostaviti da deluje 15 minuta !!!
Biguacid S plus se razlikuje od drugih proizvoda zbog svog posebnog odnos koncentracije i kontaktnog vreme 1% - 5 minuta.
Niska koncentracija u kombinaciji sa kratkim kontaktnim vremenom je neobična karakteristika za vodeni rastvor, što čini Biguacid plus uporediv sa alkoholnim rastvorima spremnim za upotrebu. Biguacid Plus je pogodan za brzu dezinfekciju i čišćenje površina i medicinskih inventara u kliničkoj praksi i terapeutskoj oblasti: za kade, zaštitne pokrivače dušeka, krevetskih ramova, noćnih stočića, sanitarija, operacionih stolovi, kao i stolova u kancelarijama lekara, ambulantama i u fizio-terapija.
Pogodan je za dezinfekciju u gerontološkim centrima i javnim institucijama .
Biguacid Plus je testiran na kompatibilnost sa akrilnim staklom, što ga čini posebno pogodnim za čišćenje i dezinfekciju akrilnih ležaljki u solarijumima, kao i čišćenje i dezinfekciju i drugih površina osetljivih na alkohol.
Posebne karakteristike:
- veoma visoka kompatibilnost sa različitim materijalima
- širok spektar efikasnosti sa najkraćim mogućim kontaktnim vremenom
- prijatnog mirisa
- odličan efekat čišćenja

Spektar delovanja:
1. baktericid, levurocid
2. tuberkulocid (1% - 15 min)
3. Virucid (HBV, HCV, HIV) – 1% - 15 min

Poseduje:
VAH sertifikat: 1% rastvor za 15 min.
DGHM, RKI, EN ISO 9001

Sredstvo: COMBI SURFACE
Koncentrovani aldehidni dezinficijens širokog spektra, visokog nivoa, za medicinske proizvode i druge površine i opremu, s odličnim svojstvima čišćenja. Potpuni virucid, sterilant
s niskom koncentracijom g l u t a r a l d e h i d a u radnom rastvoru
INDIKACIJE: dezinfekcija najšireg spektra i istovremeno čišćenje površina, opreme i pribora u prostorima visokog rizika, gde se zahteva dezinficijens visokog nivoa, uz dobre rezultate pranja i dezodorisanja
SASTAV: 8 % glutaraldehida, 5% benzalkonij-hlorida, 3% didecil-dimetil-amonijskog hlorida

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
- Sadrži najnižu koncetraciju glutaraldeida u kategoriji (0.08% u radnom rastvoru)
- Idealan za velike površine u prostorima visokog rizika, npr. OP salama, intenzivnoj nezi, hemodijalizi, laboratorijima, izolacijama, patologiji, posebno prikladan za veterinu
- Sinergističko antimikrobno delovanje glutaraldehida i dve kvarterne amonijumske soli
- Baktericid (M.tb.), sporicid, potpuni virucid (HBV, HCV, polio, adeno, noro, rota, SV40), fungicid
- Kratko kontaktno vreme: 15 min
- Dezinfikuje, čisti i dezodoriše, upotrebljava se prskanjem ili prebrisivanjem, ekonomičan

Sredstvo: BIG SPRAY „NEW“
Alkoholni dezinficijens brzog delovanja – bez aldehida, spreman za upotrebu
INDIKACIJE: B r z a dezinfekcija površina, opreme i pribora u medicinskoj praksi, fiksnog i mobilnog inventara, uređaja i predmeta, obuće, odeće, jastuka, uložaka za krevete...
SASTAV: 100 g rastvora sadrži: 25.92 g etanola, 35.00 g izopropanola, 0.054 g poliheksanida
Poliheksanidi ostavljaju film na površini, koji štiti od kontaminacije i kad alkoholi ispare !!!
OSNOVNE KARAKTERISTIKE i EFIKASNOST:
- Idealan za HITNU I INTERVENTNU DEZINFEKCIJU u prostorima visokog rizika, npr.: OP salama i intenzivnoj nezi, laboratorijama, hemodijalizi, transfuziji, sobama za izolaciju,te ambulantama, stomatologiji i dr.
- Sinergističko delovanje dva alkohola (izopropanol, etanol) i poliheksanida
- Širok antimikrobni spektar: baktericid (S. aureus, E. coli, E. hirae, P. aeruginosa),
mikobaktericid (M. terrae,M.avium), fungicid, virucid (HBV, HCV, HIV, noro, vakcinija)
- Testiran prema EU standardima; upotrebljava se prskanjem ili prebrisavanjem

Upotrebljava se za brzu dezinfekciju manjih površina i opreme, da bi ih brzo mogli ponovo koristiti, medicinskih uređaja i medicinskog inventara (stomatološke stolice, op.lampe, instrumentarski sto, gin. sto, natkasne, laboratorije-tj. tamo gde može doći do prljanja krvlju
Big Spay je alkoholni rastvor koji služi za brzu dezinfekciju visoke efikasnosti – u NAJKRAĆEM VREMENU – KONTAKTNO VREME -1 MINUT i ne sadrži aldehide.
Sadrži poliheksanid koji mu omogućava produženo dejstvo !!!
Bakterije se mogu preneti putem direktnog kontakta sa kontaminiranim površinama, pa je zato neophodna stalna dezinfekcija istih.
Najčešća mesta upotrebe su:
Odelenja
Stomatološke ustanove – stočići na kojem stoje boreri, instrumenti
Operaciona sala
Intenzivna nega
Kola Hitne pomoći
Inventar, ginekološki stolovi
Dušeci, jastuci, ćebad
U industriji hrane za površine
Big Spray ne treba koristiti za dezinfekciju velikih površina !!!

Način upotrebe: 50 ml/m2. Posle prskanja ostaviti da se osuši

Preparat je fabrički spreman za prskanje i brisanje
Spektar efikasnosti: Baktericidan (uključujući TBC)
Virucidan ( HIV, HCV, HBV, BVDV, Vaccinia, Rota virus )
Fungicid ( uključujući Candida albicans )
Preparat je biorazgradiv – ekološki

Sredstvo: OXYGENON
Koncentrat !
Sredstvo za manuelnu dezinfekciju i čišćenje površina i opreme, na bazi aktivnog kiseonika – sa širokim spektrom dejstva.Kontaktno vreme do 1 sat
Dezinficijens visokog nivoa dejstva i najviše ekološke kategorije, s aktivnim kiseonikom, za površine i opremu u prostorima visokog rizika i druge površine, v i r u c i d, s t e r i l a n t.
Granulat, prašak AKTIVNI KISEONIK !!!
INDIKACIJE: dezinfekcija površina, inventara i opreme, visokog nivoa efikasnosti u
prostorima visokog rizika
SASTAV: 30% karoata , natrijum -benzoat, limunska kiselina, tenzidi
OSNOVNE KARAKTERISTIKE I EFIKASNOST:
- Delujuća komponenta: a k t i v n i k i s e o n i k , b e z a l d e h i d a
- Ekološki dezinficijens najviše kategorije, potpuno biorazgradljiv
- Širok spektar delovanja: baktericid (M.tb, E.hirae), fungicid, virucid (HCV, HBV), sporocid
- Efikasan u niskim koncentracijama (0,5 - 1,5 %) i kratkom vremenu (15 min)
- Koncentrat (granulat, prašak) se može rastopiti vodom različite tvrdoće
- Dobra sposobnost čišćenja i odmašćivanja, prijatnog mirisa, niske toksičnosti
- Za dezinfekciju površina i predmeta od keramike, stakla, plastike, gume, drva, nerđajućih metala i sl., u jedinicama intenzivne nege, OP salama, laboratorijama, ginekologiji, opstetriciji i neonatologiji, odelenjima za plućne bolesti, za transplataciju i opekotine, izolacijama i sterilnim jedinicama, fizikalnoj medicini i rehabilitaciji (kade i tuševi za kupanje); za spirometre, inkubatore i drugu osetljivu opremu i sl.
Pakovanje: 10 x 1kg, kašika za doziranje (za 15g preparata), 50 x 40g, 1 do 100 kom x 3kg
Upotrebljava se za dezinfekciju površina gde je neophodan visok nivo dezinfekcije
Deluje i na spore !!!
Upotrebljava se i za dezinfekciju maski za kiseonik i za disanje, spirometre
Svaki dan se priprema svež radni rastvor.Rastvorljivost granulata može se poboljšati mešanjem sa toplom vodom – do 37 stepeni.Fiksirane površine se prebrišu radnim rastvorom.Pribor i predmeti se mogu uroniti u radni rastvor.Posle dezinfekcije se predmeti i površine isperu tekućom vodom ili obrišu krpom navlaženom vodom.
Dezinfekcija svih površina inkubatora, posle pranja neutralnim deterdžentom, vrši se 1% rastvorom Oxygenona uz kontaktno vreme od 30 min, posle čega se ispere sterilnom vodom
Dezinfekcija spirometara: 1,5% rastvor – 15 min
Dezinfekcija kada: 0,75% rastvor – 10 min. Ili 1,5% rastvor – 5 min.

Joomla Templates by Joomla51.com