Broj poseta

709029
Danas
Juče
Ove sedmice
Predhodne sedmice
Ovog meseca
Predhodnog meseca
Ukupno
191
1165
6261
700245
7091
12264
709029

DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA

Održavanje instrumenata vrši se u 4 faze:
1. čišćenje
2. prvo ispiranje
3. dezinfekcija
4. finalno ispiranje

Sredstvo: INSTRUTON
Sastav: polialkoholi, specijalne površinski aktivne supstance, fosfati za medicinsku primenu
Instrumente prebrisati Instrutonom
Specijalni deterdžent za čišćenje instrumenata
Način upotrebe: za manuelno čišćenje razrediti vodom do 1% (10 ml koncentrata + voda do 1 L)
Odlična svojstva ima i u hladnoj vodi !!!

Sredstvo: INSTRUTON E
Treba da se razblaži vodom zagrejanom na 40 C, da bi se poboljšala enzimska svojstva !!!
Koncentrat !
Moderni specijalni deterdžent za manuelno i mašinsko čišćenje instrumenta i pribora, uključujući fleksibilne i rigidne endoskope
On je enzimski deterdžent za čišćenje medicinskih instrumenata i opreme, pre dezinfekcije
Preparat sadrži proteazu koja razgrađuje proteine na instrumentima (fragmentira ih, „gricka“).Ovaj preparat samodejstvujući otklanja organske materije : čišćenje se vrši potapanjem.
Radni rastvor je pH neutralan.
INDIKACIJE: za čišćenje i negu medicinskih instrumenata i pribora, uključujući endoskope
SASTAV: Instruton E: proteaze, amilaze, specijalni tenzidi, sredstva za zaštitu od korozije
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
- Manuelno (Instruton) i mašinsko (Instruton E) čišćenje i nega medicinskih instrumenata od stakla, porcelana, gume, metala ili plastike pre dezinfekcije ili sterilizacije; prikladni i za ultrazvučnu opremu
- Rastvori čiste brzo, automatski i potpuno, čuvaju instrumente i pribor
- Odlična kompatibilnost s materijalima endoskopa
- Komplementarni s dezinficijensima za instrumente, uključujući endoskope
- Koncentrati, prijatnog aromatskog mirisa, ekonomični
- pH neutralni

Kod jačeg zaprljanja povećati koncentraciju i/ili kontaktno vreme
Instruton E se može koristiti manuelno, u ultrasoničnim kadama ili mašinama
Nakon vađenja instrumenata iz radnog rastvora, treba ih isprati
Biodegradibilan je – može se ispuštati u slivnik
Način upotrebe:
za mašinsko čišćenje – 0,5 -1%, temperatura ulazne vode 35-40 stepeni
za manuelno čišćenje – 0,5% - 3% (5 – 30 ml koncentrata dopuniti vodom do 1 L;
koncentracija zavisi od stepena uprljanosti.Potpuno potopiti instrument.Pustiti da deluje 5 – 30 min. Ako je instrument jako uprljan organskim supstancama (osušena krv, gnoj) potrebno je povećati koncentraciju dezinficijensa ili vreme ekspozicije
Za dezinfekciju gumenih creva za anesteziju koristiti INSTRUTON E + COMBI INSTRUMENTS

Sredstvo: COMBI INSTRUMENTS
Koncentrat !!!
Koncentrovani aldehidni dezinficijens visokog nivoa dejstva - za instrumente, uključujući i sve endoskope, ostale termolabilne instrumente i pribor za anesteziju i respiratornu terapiju, s najnižom koncentracijom g l u t a r a l d e h i d a u kategoriji, potpuni virucid*, sterilant.
U skladu kriterijumima Robert Koch Institute Germany, Bundesgesundheitsblatt, 47,62-66, Gesundheits. 2004.
Isto što i Sajdeks opa (džonson-džonson)
Na bazi aldehida – aldehidi deluju i na spore !!!
Aldehidni dezinficijens i deterdžent za instrumente i opremu, sa širokim spektrom dejstva
INDIKACIJE:
► Dezinfekcija termolabilnih instrumenata i opreme, uključujući sve endoskope
► Dekontaminacija i čišćenje instrumenata i pribora pre sterilizacije

SASTAV: 100 ml koncentrata sadržava: 8 g glutaraldehida, 5.75 g formacetala
OSNOVNE KARAKTERISTIKE i EFIKASNOST:
- Niska koncentracija glutaraldehida (0,08-0,24 %), i zato znatno manje toksičan od glutaraldehida 2%
- Kratko kontaktno vreme: 5 min, 15min, 30 min
- Širok antimikrobni spektar: baktericid, uklj. M tuberculosis (3% -5 min, 1.5 % -15 min, 1% - 30 min – certifikat VAH), fungicid, uklj. C. albicans
- „Potpuni virucid“* prema RKI preporuci* i standardu DGHM, uklj. HBV, HCV, vaccinia, adeno: 1.5 % -15 min, polio: 3 % -30 min; test EN 14476
- Sporicid – sterilant: 7.5 % - 4 h
- VAH certifikati, sadržani u aktuelnoj VAH Listi 2010, te IHO Viruzidie Listi
- Izrazito dobra podnošljivost materijala od stakla, gume,metala, porcelana, superiorna u
odnosu na aktivni kiseonik, potvrđena kod proizvođača endoskopa Karl Storz GmbH, atest Olympus
- Sadrži najsavremenije aditive za zaštitu od korozije
- Dezinfikuje, čisti i dezodoriše
- Testovi stabilnosti razređene otopine 1%, 1.5% i 3%: 10 dana
- Vrlo ekonomičan
Inaktivira i spore, čime se postiže sterilizacija !!!
Ne interferira sa sapunima i proteinima. Ne deluje korozivno
Dezinfekcija se vrši potapanjem u posude sa poklopcem
Instrument na kome ima organskih materija, pre potapanja u Combi instruments, obavezno potopiti u kompatibilni deterdžent za instrumente (Instruton ili Instruton E)
Nakon vađenja iz radnog rastvora obavezno temeljno isprati instrumente
Štetan je ako se udiše i ako se proguta !!!
Radni rastvor držati u zatvorenoj posudi !!!
Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama !!!
Uprljane instrumente i endoskope treba posle upotrebe očistiti od organskih nečistoća specijalnim deterdžentom za čišćenje instrumenata – INSTRUTON . Posle čišćenja se instrumenti i endoskopi isperu vodom i potope u COMBI INSTRUMENTS u posudi za dezinfekciju, sa poklopcem.Koncentracija Combi instruments zavisi od stepena dezinfekcije ili sterilizacije koju želimo postići.Posle propisanog vremena delovanja endoskop se temeljno ispere destilovanom ili pijaćom vodom, zatim 70% etil alkoholom i posuši.
Ako se endoskop potapa preko noći, te ako se zateva hemijska sterilizacija, tj. sporocidni učinak (laporoskop, artroskop, ispira se sterilnom destilovanom vodom, a zatim 70% etil alkoholom, a zatim posuši vrućim vazduhom
Za dezinfekciju gumenih creva za anesteziju koristiti INSTRUTON E + COMBI INSTRUMENTS

Sredstvo: TRIACID N
Koncentrat !!!
Sredstvo za manuelnu dezinfekciju i čišćenje instrumenata i opreme, na bazi alkilamina ili derivata alkilamina (tečnost, koncentrat), kontaktno vreme do 15 min.
Snažno čisti
Upotrebljava se za dezinfekciju i čišćenje instrumenata - koncentrovani bezaldehidni dezinficijens visokog nivoa, za instrumente
Bezaldehidni dezinficijens za instrumente i opremu, sa širokim spektrom dejstva
Aldehidi fiksiraju organsku materiju !!!
INDIKACIJE: koncentrovani nealdehidni dezinficijens visokog stepena, za čišćenje i dezinfekciju hirurških instrumenata i pribora, uključujući termolabilne instrumente i pribor za anesteziju i respiratornu terapiju.Odlične je kompatibilnosti sa svim materijalima od stakla, gume, svih metala, porcelana, keramike; ne interferira sa sapunima i proteinima.Upotrebljava se pre sterilizacije, može i u UZ kadama-za stomatologe
SASTAV: 100g rastvora sadrži: 18,00 g N-dodecilpropan-1,3 diamina (22,5 g kokospropilendiamin-borata)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRIACIDA N I ALKILAMINA:
- Pojačana svojstva čišćenja i dezinfekcija u istom postupku
- Kraće kontaktno vreme
- Baktericid, uklj. M.tuberculosis, fungicid, “limitirani” virucid*, uklj. HBV, HCV, HIV, vaccinia, adeno, HSV i druge viruse: 3% -5 min, 1% -15 min, 0,5% -30 min. Sertifikat VAH
sporicid: 7,5% -15 min, 5% - 60 min
- Dobra podnošljivost materijala potvrđena od proizvođača instrumenata i endoskopa Karl Storz GmbH&Co/ Germany, superiorna u odnosu na aktivni kiseonik
- Manje toksičan od aldehida; rastvor stabilan - 14 dana
- Radni rastvor za dezinfekciju očišćenih instrumenata je stabilan do7 dana, čak i uz jako zaprljanje proteinima;Ako je rastvor čist i spremljen u dobro pokrivenoj posudi, može se koristiti i do 14 dana, tj. sve dok je potpuno bistar, ali to zavisi od unosa organskih zaprljanja. Promena se vrši i ranije, ako se zamuti ili se na dnu posude uoči zaprljanost ili talog
- Ne fiksira proteine na zidovima instrumenata, vrlo ekonomičan
- Proizveden u skladu osiguranja kvaliteta DIN EN ISO 9001 i DIN EN13485 i
Evropskoj Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42/EC

Upotrebljava se isključivo u kombinaciji sa kompatibilnim deterdžentom za instrumente (Instruton ili Instruton E)
Ukoliko se koristi za dekontaminaciju instrumenata (bez prethodnog čišćenja) – menjati radni rastvor svaki dan !!!
Dezinfekcija se vrši potapanjem u posude sa poklopcem.Nakon vađenja iz radnog rastvora, instrumente treba detaljno isprati
Za čišćenje termolabilnih instrumenata i pribora (uklj. endoskope), već prema stepenu zaprljanosti, koristi se enzimski deterdžent za instrumente Instruton E (0,5% - 5 min) ili Triacid N u koncentraciji 0,25-0,5% - 5 min).
Razređeni rastvori za brzo čišćenje su za jednokratnu upotrebu

Betadin – je vodeni rastvor
Betadin „ubija“ 80% mikroorganizama
Skin des ubija 99,99% mikroorganizama
Posle 20 min. nastaje nova kolonizacija kože – koagulaza.....
Posle upotrebe Skin desa treba da prođe 6 sati do ponovne pojave mikroorganizama na koži – Stafilokok epidermidis

FLEKSIBILNI ENDOSKOPI
Postupak:
1. Posle upotrebe uraditi MEHANIČKO ČIŠĆENJE – prebrisati endoskop papirnim ubrusom natopljenim u INSTRUTON
2. Potopiti endoskop u posudu u kojoj se nalazi radni rastvor INSTRUTON
3. Isprati instrument vodom
4. Posušiti endoskop
5. Potopiti endoskop u posudu sa radnim rastvorom COMBI INSTRUMENTS N (sadrži dezinficijens + komponente za čišćenje)
6. Finalno ispiranje vodom
7. Posušiti endoskop čistom gazom
8. Postaviti endoskope da vise u ormanu (poželjno da je u njima natpritisak)

Ako je prošlo više od 8 sati od završetka dezinfekcije do prvog, sledećeg pregleda, endoskop treba potopiti u u COMBI INSTRUMENTS N i ISPRATI VODOM

RIGIDNI ENDOSKOPI
INSTRUTON ili INSTRUTON E – ISPIRANJE VODOM – TRIACID – STERILIZACIJA

CREVA ZA ANESTEZIJU
INSTRUTON – ISPIRANJE VODOM – COMBI INSTRUMENTS N – ISPIRANJE VODOM

Joomla Templates by Joomla51.com