ANTISEPTICA

Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH  je osnovana 1976. Vlasnik i generalni direktor je dr Hans-Joachim Molitor. Preduzeće se nalazi u privatnom vlasništvu i dalje opstaje kao nezavisno od velikih korporacija.

Od samog početka fokus proizvodnje je bio na naučno zasnovanom kvalitetu proizvoda. To pokazuju i najnovija ispitivanja po metodama nemačkog Društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM) i CEN (01.09.2001/04.02.2002), što je i dokumentovano u tekućoj VAH listi dezinfekcionih sredstava (Asocijacije za primenu higijene, lista od marta 2011 ) kao i u registru stručnih mišljenja o OGHMP (Austrijske asocijacije za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu). Blisku saradnju sa naučnim ustanovama i naučnom zajednicom dokazuje naše sponzorstvo i saradnja sa brojnim domaćim i međunarodnim naučnim institucijama (DGHM, DGKH, ÖGHMP, IFIC, CHICA, EURIDIKI, između ostalih).

Kompanija je oduvek bila snažno izvozno orijentisana. Približno 45% prometa se odvija sa insotranstvom: Proizvodi Antiseptica su zastupljeni u 33 različite zemalje.

Kompanija i proizvodni kapaciteti su sertifikovani po ISO, CE i GMP standardima.