OXYGENON

Oxygenon

Dezificijens i deterdžent na bazi aktivnog kiseonika za površine i opremu sa širokim spektrom dejstva. KONCENTRAT!

• Jedna merica = 15g!
• Radni rastvor je aktivan maksimalno 7 dana!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Tretman površine se vrši ručno (prebrisavanjem ili preprskavanjem) ili mašinski – tretirana površina mora ostati vlažna!
• Pridržavati se tačne koncentracije i kontaktnog vremena!
• Ukoliko je površina prethodno tretirana sa drugim preparatom, pre upotrebe Oxygenon-a dobro isprati vodom!
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Čuvati na suvom mestu!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Izbegavati udisanje praha!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!
• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara!