DIGITALWALK FM-180

Tehničke karakteristike:
– EKG holter rekorder za snimanje u periodu od 24 časa
– Rekorder poseduje opcije snimanja Unipolarno/Bipolarno 2 kanala i Unipolarno/Bipolarno 3 kanala
– Frekvencija osetljivosti rekordera: 0.05 ~ 40HZ
– Frekvencija uzorkovanja: 125 Hz
– Detekcija Pejsmejkera na rekorderu: Bilo koji od pojedinačnih kanala
– Rekorder otporan na vodu (Water Proof)
– Zapis podataka na rekorderu: MMC kartica
– Napajanje rekordera: 1 x AAA alkalna baterija
– Težina rekordera: 78 grama (uključujući bateriju i MMC karticu)
– Prikaz na displeju rekordera: 2 ili 3 EKG kanala/Puls i EKG kanal/Puls i Vreme/Vreme
– Softverska analiza EKG zapisa:
* broj kanala za analizu: 3
* broj uzoraka aritmija za analizu: 10
* broj morfoloških uzoraka za analizu: 8 uzoraka x 64 obrasca
* broj programa za analizu: 3 tipa
– Softverska merenja:
* aritmije
* ST
* HRV – automatski i manuelno
* Lorenz dijagram
* Pejsmejker
– Softverska pretraga EKG zapisa:
* Događaj (Event)
* ST događaj (ST Event)
* Trend
* RR
* Registrovani talas (Registred wave)