TELEFON: +381 21 531 475Tel./fax.021 303 4636E-MAILinfo@medicalshop.co.rsRADNO VREME:PONEDELJAK - PETAK 07:30-15:00

MEDICINSKI APARATI I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL


SEGUFIX SISTEM

Radimo u tesnoj saradnji sa korisnicima i pacijentima prilikom dizajniranja modularnih SEGUFIKS-sistema.

Danas SEGUFIKS nudi široku paletu proizvoda za skoro bilo koju vrstu nege pacijenata. Možete se osloniti na SEGUFIKS da je Vaš pacijent siguran – što omogućava maksimalnu slobodu kretanja.

SEGUFIKS sistemi vezivanja i pozicioniranja ispunjavaju sve zahteve koji se odnose na bezbednost pacijenata i brige medicinskog osblja.

Za više informacija i modelima sistema za vezivanje nemirnih pacijenata molimo Vas da pogledate katalog proizvoda:

 

Copyright by Medical shop 2017. All rights reserved.