SKIN-DES OBOJENI

Skin-Des obojeni

Alkoholni antiseptik za hiruršku pripremu operativnog polja.

Spreman za upotrebu!

KARAKTERISTIKE:
Alkoholni antiseptik za hiruršku pripremu operativnog polja, uklanja bakterije koji se nalaze na koži.
U ovim slučajevima, preporučuju se alkoholni antiseptik, s obzirom da ima širok spektar efikasnosti i brzo dejstvo. Postojeća i prenosiva flora moraju biti otklonjene profilaktičkim sredstvom.
Skin-des je dezinficijens za kožu, baziran na 70% izopropanolu. Za preoperativno tretiranje kože i antiseptičko tretiranje kože kao i antiseptičko tretiranje kože pre injekcija, incizija, punkcija itd. Dostupna su dva tipa, bezbojni i u boji.
Skin-des pokazuje jaku mikrocidnu efikasnost.

POSEBNE OSOBINE:
– Brzo, sigurno, efikasno
– Primenljiv kod preoperativne pripreme i postoperativnog tretmana kože (previjanje)
UPOTREBA:
Efikasan kod potpunog kvašenja kože, primenom dovoljne količine dezinficijensa.
– preoperativno: utrljavati 3 minuta, uz konstantnu vlažnost
– pre davanja injekcija: utrljavati 15 sekundi, uz konstantnu vlažnost
– pre punkcije: utrljavati 1 minut (kod kože sa manje lojnih žlezda), utrljavati 3 minuta (kod kože sa više lojnih žlezda)

ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJA I MARKIRANJE UVEK SE RADE OD CENTRA KA PERIFERIJI!

Spektar efikasnosti
– Bakterije (uključujući TB)
– Virucid (HBV, HIV, HCV, Rota, Novo, SARS, Adeno, BVDV)
– Gljivice