TELEFON: +381 21 531 475Tel./fax.021 303 4636E-MAILinfo@medicalshop.co.rsRADNO VREME:PONEDELJAK - PETAK 07:30-15:00

MEDICINSKI APARATI I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL


BIGUACID-S

Biguacid-S

Bezaldehidni deznificijens i deterdžent za površine i opremu. KONCENTRAT!

• Radni rastvor je aktivan do 4 nedelje (28 dana)!
• Koristiti vodu sobne temperature za pripremu radnog rastvora!
• Kvalitet vode (tekuće ili destilovane) za pripremu radnog rastvora odeđuje korisnik prema potrebi!
• Radni rastvor čuvati u dobro zatvorenoj posudi ili boci!
• Ukoliko je površina prethodno tretirana sa drugim preparatom,pre upotrebe Biguacid-S-a dobro isprati vodom!
• Pridržavati se tačne koncentracije i kontaktnog vremena!
• Ne mešati sa drugim proizvodima/hemikalijama!
• Držati na sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim sunčevim zracima i drugim izvorima toplote!
• Tretman površine se vrši ručno (prebrisavanjem ili preprskavanjem)!
• Izbegavati direktan kontakt sa koncetratom i radnim rastvorom (koristiti zaštitne rukavice i zaštitu za oči/lice)!
• U slučaju direktnog kontakta isprati vodom i zatražiti savet lekara

 

Copyright by Medical shop 2017. All rights reserved.